CAMPAÑA ESCOLAR: por un consumo responsable, ecolóxico e saudable

OBXECTIVOS
Compaxinar ocio e divertimento coa educación no consumo responsable,saudable e 
respectuoso co medio ambiente.
Estimular unha alimentación saudable
Estimular o espírito crítico fronte a publicidade enganosa.
Estimular o uso das 4R no consumo:re-utilizar,reducir,reciclar e reflexionar
ACTIVIDADES
Presentación pública da campaña escolar.
Realización de funcións da obra Xan Perillán compra queixo, compra pan nos centros educativos.
Caderno de propostas didácticas para traballar na Aula e asesoramento personalizado
Agasallo dun monicreque conmemorativo para os centros participantes.
CONCELLOS

1º Contacto previo ofertando a campaña ós centros escolares do municipio

2º Facilitar datos de contacto de cada centro escolar á cia. Teatral.

3º Dotación económica para a actividade.

4º Presentación Pública da campaña e entrega de agasallos.

5º Certificado final

MONICREQUES DE KUKAS

1º Establecer contacto cos centros  e organizar o calendario de actuacións.

2º Realizar as representacións de Xan Perillán nos propios centros educativos.

3º Poñer na web a disposición dos centros o caderno con propostas didácticas e 
asesoramento personalizado.

4º Realizar o monicreque  de agasallo      

COLEXIOS

1º Por a disposición da cia.teatral un lugar axeitado para realizar a función.

2º Seleccionar os grupos de alumnos asistentes

3º Facilitar o acceso do vehículo ó centro e axudar na descarga de materiais ó     lugar de representación.

4º Entregar confirmación da actuación detallando nº de asistentes e cursos.
AnexoTamaño
campana_escolar.pdf530.29 KB