Taller artesán de realización de escenografías, attrezzos, máscaras, cabezudos, marionetas e cartelismo

Deseñamos e construímos escenografías, atrezzos, máscaras, cabezudos, xigantes, marionetas e carteis e publicidade para todo tipo de eventos, mostras e exposicións, teatro, cine e televisión.

Escenografías:
A Cociña económica para o Xabarin Club da TVG, O Mozo que chegou de lonxe, O mariscal e a Burla do Galo para o Centro Dramático Galego. O Cranio furado, Da Vinci tiña razón de Produccións Teatrais Excéntricas, Saxo Tenor de Teatro do Aquí,O galego, a mulata e o negro de Ancora, A vida é soño de Guirigai, Vanzetti de Teatro do Atlántico, A Conxura dos necios de Sarabela, O almorzo, Vapores e bailando en verán de Espello Concávo, Federico, Federico e A nena da nube de Factoría Norte, Cervantes en Barataria de Kamante - Yheppa. Retablo Maese Pedro, Carnaval dos animais, San Nicolás e o Castelo da rocha vella coa Real Filharmonía de Galicia.
Máscaras e cabezudos
Cabezudos do Concello de Santiago, Jardín Botánico de Xixón, O vó dun millón de paxaros para Guirigai, O Satiricón para Guirigai e o Festival de Mérida, As lendas de Avilés de Factoría Norte.
Marionetas
Parque España de Kintsesu en Xapón, Monicreques de Kukas, Federico, Federico, A nena da nube e Frauta máxica para Factoría Norte, Retablo Maese Pedro, Carnaval dos animais, San Nicolás e o Castelo da rocha vella coa Real Filharmonía de Galicia.